News:


Pokročilé vyhledávání +

Videa shodující se s "Význam"

594 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Jak si správně přát. Vždy když si někdo přeje (změnu v životě, nové auto, peníze, atd.) Podle vesmírných zákonů je správné si přát v přítomném čase, děkovat za tu věc jako, už by byla součástí Vaší reality. Jen tak se Vaše přání splní. Pokud se za věc prosí tak vesmír dodává pouze více a více tohoto stavu nedostatku a chtění. Z filmu - Louis Hay - Miluj svůj život :)
633 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Kruhy v obilí - Brány z jiných Dimenzí / Crop Circles - Crossovers from Another Dimension DOPORUČUJI Nezávislí Dokumentární Film 2006 Žádná Mayská proroctví. ale alternativní pohled místních obyvatel a esoterických badatelů a jiných světech. Je to způsob komunikace bytostí z jiných dimenzi? Uvidíte záběry, které známé teorie popírají a nechávají prostor na nový úhel pohledu. Účinkují zde i nadpřirozené bytosti a mystické síly?
539 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
USS Pennsylvania -- největší jaderná ponorka ve výzbroji námořnictva Spojených států. 170 metrů dlouhý podmořský člun, k jehož obsluze je třeba 155 mužů, se může pohybovat pod vodou rychlostí až 45 km/hod. Nese 48 torpéd a -- hlavně pak -- 24 balistických střel Trident II D. Pennsylvania, která je ve službě od roku 1989, se může ponořit do hloubky 250 metrů a pod hladinou je schopna setrvat až šest měsíců. Význam těžko identifikovatelných a extrémně nebezpečných ponorek vyzbrojených raktemi s jadernými hlavicemi poklesl s koncem studené války, ale jejich odstrašující účinek politici oceňují i v dobách zdánlivě klidných...
528 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 2
USS Pennsylvania -- největší jaderná ponorka ve výzbroji námořnictva Spojených států. 170 metrů dlouhý podmořský člun, k jehož obsluze je třeba 155 mužů, se může pohybovat pod vodou rychlostí až 45 km/hod. Nese 48 torpéd a -- hlavně pak -- 24 balistických střel Trident II D. Pennsylvania, která je ve službě od roku 1989, se může ponořit do hloubky 250 metrů a pod hladinou je schopna setrvat až šest měsíců. Význam těžko identifikovatelných a extrémně nebezpečných ponorek vyzbrojených raketami s jadernými hlavicemi poklesl s koncem studené války, ale jejich odstrašující účinek politici oceňují i v dobách zdánlivě klidných...
890 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Ačkoliv má slovo fašizmus či "fašistický" specifický historický význam, dnes je užíváno k označení vícero nedemokratických zřízení, politických stran či hnutí. Pojem fašismus pochází z latinského slova fascis, které se překládá jako svazky. Původně totiž označovalo jilmové pruty svázané červenou páskou s vyčnívající vetknutou sekyrou. Tento znak úředníků římského impéria si italští fašisté přivlastnili jako symbol svého hnutí a ve 20. letech minulého století vytvořili první fašistickou organizaci "Fasci Italiani di Combattimento" - Svazky italských spolubojovníků, v jejímž čele stál Benito Mussolini. Tento snímek je názorným průvodcem světem fašismu v jeho mnoha odnožích.
1148 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Vesmír - Na pokraji kosmu - dokumentární Ještě u Homéra znamenal kosmos ozdobu, šperky a odtud i ozdobenou nebo nalíčenou osobu, zejména ženu (odtud dnešní kosmetika). Později se význam rozšířil na všechno, co je uspořádané, upravené, řádné. Řecký filosof Pythagoras byl patrně první, kdo tímto výrazem označil svět, vesmír. Vyjádřil tím své přesvědčení, že právě pozoruhodné uspořádání je charakteristické pro svět, v němž žijí lidé, na rozdíl od nerozlišeného prvotního chaosu, "temné propasti", kde se žádné tvary nevyskytují. V pozdějším běžném užití (například v Novém zákoně) znamená kosmos prostě (viditelný) svět, případně vesmír. I ten se totiž ve starověkých představách vyznačuje právě uspořádáním, oddělením nebe a Země, dne a noci, pravidelností nebeských pohybů a podobně. Pro Řeky ovšem zahrnoval kosmos nejen lidi, ale také bohy. Slovo kosmos pak použili překladatelé Bible jako označení pro stvořený svět, "tento svět", oddělený od svého Stvořitele, který sám součástí kosmu není.[1] Schéma ptolemaiovského kosmu (1533) V pojmu kosmos jako uspořádání byla zahrnuta i představa, že svět a vesmír je v prostoru omezený a konečný, že má určitý tvar. To umožnilo představu "onoho světa", který si pak mnozí představovali také jako jakýsi prostor, i když mimo tento svět. Starověkou představu, že kosmos je v prostoru omezený a v čase neomezený (Aristotelés), už pozdější židovství nahradilo představou světa, který stvořením začal, a tedy jednou také skončí. To je hlavní téma starověké i středověké apokalyptiky, očekávání konce světa. Od pozdního středověku (Mikuláš Kusánský) se objevují úvahy o prostorově nekonečném nebo aspoň neomezeném Vesmíru a v renesanci (Giordano Bruno) se k tomu připojila starověká řecká představa Vesmíru nekonečného v čase, pro niž se opět používal pojem kosmos.[2] Na této představě nekonečného kosmu, mimo nějž už nemůže nic být, stála klasická věda 19. století a postupně ovládla i běžné představy. V průběhu 20. století se ve vědě objevila nejprve relativistická představa Vesmíru sice bez hranic, nicméně nikoli nekonečného, a potom i myšlenka "Velkého třesku", tedy absolutního časového počátku Vesmíru, která navozovala i představu "konce", například tak zvané...
937 zhlédnutí
Kategorie: Filmy
Hodnoceno 3
Příběh lékaře, který se sám dostává do role pacienta. Televizní hra na motivy stejnojmenného románu Oty Duba, zachycující obraz života lékaře, se soustřeďuje na "mimořádný případ", kdy se sám lékař stává pacientem. Obvodní lékař Ebner je vynikající odborník, oblíbený u svých pacientů. Bydlí se svou ženou, dcerou Miladou a vnučkou Julkou. Odmítne uschopnit pacientku, a přestože se domnívá, že jde pouze o ledvinové kameny, pošle ji do nemocnice. Tam ovšem pacientce odhalí nádor. Ebner ji později uklidňuje, ale o nádoru jí neřekne. Mezitím se nechá přesvědčit svým kolegou a přítelem Charouzdem, aby si nechal vyšetřit bulku na krku, jíž dosud nepřikládal zvláštní význam. Vyšetření podstoupí jen s největším sebezapřením a na nátlak rodiny. Výsledky nejsou zcela jednoznačné. Ebner však přesto začíná propadat depresi a obavám o svůj život. Nakonec si na radu Charouzda nechá bulku odoperovat. Charouzd mu však brzy sdělí špatnou zprávu: šlo o nádor. Ebner je hospitalizován kvůli ozařování, je však nemile překvapen přístupem lékařů, kteří s ním odmítají podrobně hovořit o jeho stavu. Uvědomí si ale, že podobný přístup dříve uplatňoval k pacientům i on sám...
559 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Lucidní snění: Realita mimo realitu- Sny bývají pro většinu lidí často záhadné, nesrozumitelné a zcela absudní. Většinou si z nich moc nepamatujeme, a pokud ano, tak jim nepřikládáme větší význam. Jenže sny nejsou jen chaotické projevy našeho nevědomí, ale svět sám pro sebe, v němž učinkujeme jako hlavní protagonisté. Navíc každý z nás může ve snech dosáhnout stavu, kdy tento svět vnímáme zcela vědomě, jev nazývající se lucidní snění. Tento dokument zkoumá zákonitosti snů, definuje, co je lucidní snění a jak je lze navodít, k čemu se dá využít a jaké jsou jeho výhody či nevýhody. /Lucid Dreaming: A Reality Outside of Reality- For most people dreams are usually mysterious, hard to understand and for the most part absurd. We usually don't remember them and if we do, we don't give them any meaning. Yet dreams are not just chaotic display of our unconscious minds, but an entire world in which we participate as the main protagonists. Whats more, every single one of us can get to a state where we are conscious in the dream itself, a phenomenon known as lucid dreaming. This documentary will explore the laws of dreams, define what lucid dreaming is, how to evoke this state, what we can use it for and it's advantages as well as disadvantages. Hráli: Mgr. Jan Vaněk, Kristýna Machová, Lucie Bukovanská, Jiří Sádek, Josef Šedivý, Petr Grubner Režie: Thomas Krakora Kamer: Jakub Císař Produkce: Lucie Svobodová Zvuk: Miroslav Píbil Střih a postprodukce: Petr Grubner
701 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
To že tohle člověk dovede stěží nakreslit, na papír, + důkazy jako video, svědectví, četnost, spojitost, složitost, elipsovity tvar a prapodivně zohle klasy.. a je toho celá řada více či méně dokazujícího že to člověk nedělá. Co je ale důležitější je to proč to někdo dělá ?? Toto je nanejvýš zarážející, nemyslím si že takové dechberoucí nádherné díla složité tak že se tomu až nechce věřit !! Toto si myslím není zbytečně, toto v každém případě musí mí dost velký význam !! Osobně mi to souvisí s nejrozumějším vysvětlením, jak víme mozek a mysl funguje podle příchozích informací, že by to byly klíče odemykající nebo nějak působící na naši mysl ? Vmém případě když jsem se snažil shlédnout jich conejvíc, tak nemůžutu to přisuzovat... ale když se tak zamyslím, dochází mi že vlastně... Lidi dívejte se na všechny kruhy a pozorně dám krk nato že to je přesně k tomuto učelu !! A vy co víte očem mluvím, nejde to napsat jakkoli logicky tak nechci být za blázna ale to co se děje a událo bylo navzdory všemu, a jede to dál, zezačátku jsem nevedel co driv a nestihal a ted spíš v očekávání čekám co se bude dít, protože to bude něco co si neumim představit, zkuste vy stím zdravým mozkem :D zapřemýšlet kdy proběhla ten zvrat .. Vy s tím zkornatělým mozkem pomalu a opatrně pryč ať vám nepopraská !!! Dívejte se na novu, nebo z okna šmírujte, nebo si zkrátka jděte sednout na lávku ven, a nahoru se taky moc nedívejte, protože stači sebemenší změna a vám při snaze mozku změnit tvar se rozpadne na hromádku suti a par takových chcíplých žilek mezitim doděla a vy jak bandaska se svalíte na zem zkeré vás uklízeči zvednou a odnesou nazkládku spálit :D né prostě podivejte se já nesem proti argumentum, upřímě rád bych věděl jakoukoli na 100% skutečnost, ta není a je zcela bez diskuze že jo lidi možna občas něco, což je uplně jedno, odvádění pozornosti od tohoto jevu je taky nepopíratelné !! Kdyby to dělali lidé, tak už dávno by to bylo považováno za umělecká díla a věděno... to ale je pravý opak, vláda a armádě lže a mlčí, nebo si dělá srandu, což prostě všecko dokupy dává tak 90%/10% přeji příjemné přemýšlení :D
1144 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Jedná se o nedávno objevený rukopis se zašifrovanými předpověďmi budoucnosti, které možná sepsal a vyobrazeními doprovodil sám slavný věštec Nostradamus. Tato kniha, nazvaná "Věštby římských papežů", po více než 400 let ležela ve svém úkrytu v Římě, než byla koncem 20. století objevena, a nejenom obsahuje dosud neznámá Nostradamova proroctví, ale také vrhá nové světlo na pravý význam a smysl jeho již známých proroctví. Tento film sleduje osudy této knihy od časů, kdy byla napsána, až do doby, kdy byla objevena, a podrobuje ji pečlivému rozboru, aby zjistil, zda je autentická, a odhalil tajemství, jež se na jejích stránkách skrývají. Má se za to, že kresby v této knize jsou obrazovou podobou Nostradamových proroctví od Velké francouzské revoluce po atentát na papeže Jana Pavla II. Současně však naznačují i další předpovědi pro naši generaci, včetně současného konfliktu na Blízkém Východě až po Apokalypsu. Obsahují snad tyto ilustrace klíč k rozluštění skrytých nápovědí a časového určení jeho proroctví? A jaká tajemství budou odhalena díky několika málo stránkám latinského textu, který ty kresby, ta vyobrazení doprovází? Tento dvouhodinový mimořádný pořad díky použití počítačové animace a moderních filmových technik oživuje ilustrace z této tajuplné knihy. Pokouší se spojit současnost se záhadami a tajnostmi této knihy, zejména však s Nostradamovým životem a jeho proroctvími do budoucna. Navíc pečlivě rozebírá Nostradamovu korespondenci s jeho oblíbeným synem Césarem (má se za to, že to byl právě on, kdo těsně před svou smrtí tuto knihu svěřil do rukou budoucího papeže), aby se pokusil nalézt klíč pro výklad Nostradamových záhadných a tajuplných vidění a proroctví. Nostradamus bývá označován za mistra proroka - jisté je to, že jen málo proroků v dějinách lidstva si po tak dlouhou dobu uchovalo sílu své osobnosti a vliv; avšak on sám napsal, že vůbec není prorokem. Ale nebyl-li jím, kým či čím tedy byl? Byl to snad jen vzdělaný a chytrý muž, který již po staletí vodí lidi za nos, nebo opravdu měl schopnost nahlížet božskou prozřetelnost a vykládat ji? Na základě srovnání tohoto muže s mýtem o něm chce se tento provokující film pokusit konečně odhalit definitivní pravdu o Nostradamovi a určit, zda ta "Ztracená kniha" skutečně je...
1491 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Konzumní děti - celý dokument o reklamě, médiích a obchodní manipulaci Reklamou se rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky. Reklama především nesmí být klamavá, skrytá, podprahová či v rozporu s dobrými mravy. Nesmí podporovat chování poškozující zdraví nebo ohrožující bezpečnost osob nebo majetku, jakož i jednání poškozující zájmy na ochranu životního prostředí. Nesmí propagovat výrobky či služby, které jsou zakázané. Zvláštní podmínky se vztahují na reklamu uvádějící zvláštní nabídku, reklamu zaměřenou na mládež do 18 let, reklamu na tabákové výrobky, alkoholické nápoje, léčiva, zdravotnické prostředky, potraviny, kojeneckou výživu, prostředky na ochranu rostlin, střelné zbraně a střelivo a pohřebnictví. Reklamní psychologiePsychologie reklamy je disciplína aplikované psychologie, která se věnuje působení reklamy na člověka. Poznatky z této oblasti jsou využívány firmami k ovlivnění lidí tak, aby se stali jejich zákazníky. Tento obor je úzce spjat s obory Public Relations a marketingem, prolíná se i s psychologií umění. Reklama plní tři základní funkce: Informuje, přesvědčuje a prodává. Psychologie reklamy zkoumá psychické procesy v člověku, které vedou k vyvolání žádoucího efektu, zejména nákupního chování. V tržním hospodářství je reklama nezbytnou součástí ekonomiky. Aktuální výzkumy v zemích EU prokazují, že lidé reklamu chápou jako nedílnou součást svých potřeb a práv. Součástí psychologie reklamy jsou psychologická témata: Paměť a zapomínání Učení Motivace Význam emocí pro reklamu Smyslová psychologie (působení skrze všechny smysly) Sociokulturní rozdíly vnímání a zvyklostí Specifika vlivu různorodých médií Výzkum v oblasti reklamy používá tyto metody: sledování činnosti mozku pomocí magnetické rezonance, sledování pozornosti pomocí oční kamery, cílené experimenty s pokusnými osobami a pozorování; méně efektivní avšak používané jsou dotazování a skupinové rozhovory. Reklamního psychologa obvykle...
1360 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Drážďany (německy Dresden [dresdn], lužickosrbsky Drježdźany) jsou zemské hlavní město a současně druhé největší město vSasku s postavením městského okresu (Kreisfreie Stadt). V blízkosti Drážďan se nacházejí některá další významná města, například Chemnitz (80 km západně), Lipsko (100 km severozápadně) a Berlín (170 km severně). 150 km jižně se pak rozkládáPraha, 230 km východně se nalézá Vratislav (Wrocław). Charakter města Z původně rybářské vesnice, sídla kupců a markraběcího sídla se Drážďany vyvinuly do lázeňské a královské rezidence a staly se později zemským hlavním městem Saska. Nyní tak jsou politickým centrem spolkového státu se sídlem zemské vlády, sněmu, jakož i dalších zemských úřadů. Město má postavení městského okresu (Kreisfreie Stadt) a je sídlem vládního obvodu Drážďany, technické univerzity, a též i dalších mnoha vyšších odborných i jiných škol. Je důležitou dopravní křižovatkou; má vlastní systém tramvajové a autobusové dopravy, kolem něj a přes jeho území prochází několik dálnic. Počet obyvatel překročil kolem roku 1852 hranice 100 000, čímž se staly Drážďany podle tehdejších měřítek velkoměstem. Město tvoří jádro stejnojmenné aglomerace ve střední Evropě. Spolu se Cvikovem (německy Zwickau), Chemnitz, Lipskem (německyLeipzig) a Halle tvoří Drážďany „metropolitní region saského trojúhelníku“. V roce 2006 oslavilo město 800 let. Historie     V roce 1206 je vedená první písemná zmínka o Drážďanech.   Drážďany sloužily většinu svojí historie jako sídlo saských vévodů, kteří zároveň od 13. století drželi titul světských kurfiřtů (konkrétně titul nejvyššího maršálka), tedy volitelů krále Svaté říše římské. Titul kurfiřtů si vévodové saští panovníci udrželi až do zániku Svaté říše římské v roce 1806, kdy bylo zároveň Saské vévodství přeměno na Saské království v rámci procesu vstupu saského státu do Napoleonova Rýnského spolku. Drážďany od roku 1806 do roku 1918, kdy byla monarchie nahrazena republikovým zřízením, fungovaly jako hlavní město Saského království.   Za druhé světové války bylo město od 13. do 15. února 1945 v důsledku masivních leteckých náletů RAF a USAAF téměř kompletně...
RSS
Top UK Bookmakers b.betroll.co.uk betfair
How to get bonus http://l.betroll.co.uk/ LB