News:


Video kategorie (Dokumenty)

857 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 2
Oil Storm is a 2005 television docudrama portraying a future oil-shortage crisis in the United States, precipitated by a hurricane destroying key parts of th...
540 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Příběhy o organizacích, skupinách a jednotlivcích hledajících lidi, jenž patří k nejnenáviděnějším na Zemi - nacistické válečné zločince. Příběhy o pronásledování a snaze učinit spravedlnosti zadost. Lovci nacistů pronásledovali lidi, jenž patří k nejnenáviděnějším a nejočerňovanějším na Zemi. Někdy je motivovaly vyšší zájmy, jindy postupovali způsobem, který po odhalení zděsil i jejich příznivce. Stíhali ty, jejichž zločiny byly strašlivou a požadovanou odplatou. A mnozí byli připraveni pronásledovat pachatele, dokud nebude učiněno zadost spravedlnosti - od Churchilla, přes SAS a Stratégy, kteří plánovali Den D, až po Mossad. Tyto příběhy o pronásledování a snaze učinit spravedlnosti zadost jsou plné dramat a tragédií.
610 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Druhá světová válka v barvě. Tento dokumentární seriál pravděpodobně představuje vůbec nejlepší sbírku vzácných a dosud nezveřejněných záběrů z druhé světové války. Díky využití nejmodernějších technik kolorování je nyní možné nabídnout celistvý pohled na druhou světovou válku v dosud neprezentované podobě. Nejnovější způsob tvorby satelitních map a špičková grafika umožňují vyprávět tento příběh prostřednictvím nejaktuálnějších informací, které starší seriály neměly k dispozici. Během uplynulých pěti až deseti let se díky odtajňování dokumentů, složek a fotografií podařilo odhalit řadu dalších tajemství. Rozluštění šifer a zveřejnění státních listin na obou stranách Atlantiku přineslo velmi hodnotný nový rozměr v chápání největšího světového konfliktu všech dob.
1178 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Modern fighter is a combination of beauty, power, speed and maneuverability. Flight of such aerial vehicle amuse people at any airshow and makes any probable enemy to think twice. Fighter has a difficult task. It must win in air battle. And not only be superior to enemy fighters, but to any aerial vehicle of any class. Authority of Russian fighter design school is acknowledged World wide in modern days. But it wasn't always like that. Our story is about history of domestic fighter from the World War I to beginning of 30s of 20th century. - This is a documentary of "Wings of Russia" studio about history of development of Russian Aviation. It contains a lot of unique video footage. The documentary speaks about creation and development of fighters, bombers, helicopters, reconnaissance planes, hydro-planes, planes of civilian Aviation and also about sport and training Aviation, in the USSR and Russia.
781 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Will Moscow yield to Israeli demands to impose sanctions on Iran?
843 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Solid anomalies in this HD picture taken on the Moon by the LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter) Part2 : http://www.youtube.com/watch?v=erBqEtnyOI8 My best find on this video at : 6:03 Music : Nine Inch Nails - Ghosts I invite you to verify by yourself on this image that you will have to download in format .tiff from the direct link towards the image that I have register more low here. NASA Source : Necho Crater - M103703826LE http://wms.lroc.asu.edu/lroc_browse/view/M103703826LE
621 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Dokumentární seriál o vesmíru.
956 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Neznámé
500 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Fourteen years to design and build and costing around a billion pounds, nuclear submarine the Astute is one of the most technologically advanced and controversial machines in the world.
1176 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Co je pravdy na proroctví, že svět skončí 21. 12. 2012? Soudný den 2012 je dokumentární film, který zkoumá proroctví věštců z celého světa. Zdá se, že všechna proroctví poukazují na rok 2012. Datum se objevuje znovu a znovu -- ve starobylém mayském kalendáři, ve středověké předpovědi čaroděje Merlina, v čínské I-ťing, ale i v nové technologii s názvem „Web-Bot projekt", který prohledáváním internetu předvídá budoucnost..., a všude se objevuje obávané datum: 2012. Kromě těchto odkazů se objevují i odkazy na starověké Egypťany, proroctví Matky Shiptonové, indiány kmene Hopi, indické Védy, Bibli a její část Zjevení Janovo či proroka Nostradama, kteří údajně ve svých vizích shodně očekávají v době kolem roku 2012 určitý druh světového přelomu nebo apokalypsu.
997 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
This film is available on DVD with 5 extra features including one written by Martin Sheen at Amazon.com or http://VietnamAmericanHolocaust.com. The United States killed between 3 and 5 million people in the Vietnam War. This feature looks at the history of that war and the how and why it happened using interviews with participates on both sides, speeches, conversation and actual wartime footage. Contains graphic violence.
984 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
documentary-time - a "cold war" mystery
921 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Whoa! Incredibly ahead of it's time, here's an old-school film (1943) that totally Exposes many Illuminati/Mason rituals, and their never ending quest for a New World Order. Show this to your friends that say the Masons/New World Order is all a myth. Full film can be seen here: http://www.youtube.com/watch?v=V4vY_WxXRBc http://www.riggedreality.com More information on the movie: Following WW2, the film's writer, Jean-Marie Rivière, was imprisoned. Its producer, Robert Muzard, and director, Paul Riche (the pseudonym of Jean Mamy), were EXECUTED (+1949) for their part in the production of this film. "Occult Forces" was the last film Riche directed before his unjust execution. Tagline: Les mystères de la francomaçonnerie pour le premier fois dévoilés à l'écran. (The mysteries of Freemasonry revealed for the first time on screen Plot: The film recounts the life of a young député who joins the Freemasons in order to relaunch his career. He thus learns of how the Freemasons are conspiring with the Jews and the Anglo-american nations to encourage France into a war against Germany. The film was commissioned in 1942 by the Propaganda Abteilung, a delegation of Nazi Germany's propaganda ministry within occupied France by the ex-Mason Mamy. It virulently denounces Freemasonry, parliamentarianism and Jews as part of Vichy's drive against them and seeks to prove a Jewish-Masonic plot. On France's "liberation" its writer Jean Marquès-Rivière, its producer Robert Muzard and its direction Jean Mamy were purged for collaboration with the enemy. On 25 November 1945, Muzard was condemned to 3 years in prison and Marquès-Rivière was condemned in his absence (he had gone into self-imposed exile) to death and degradation. Mamy had also been a journalist on L'Appel under Pierre Constantini (leader of the Ligue française d'épuration, d'entraide sociale et de collaboration européenne) and on the collaborationist journal Au pilori, and was thus condemned to death and executed at the fortress of Montrouge on 29 March 1949.
589 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Neznámé
772 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Vynikající italský dokument o probíhající transformaci. Slovenské titulky. Převzato z kanálu Lindush1105.
746 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Also watch below documentaries How Russian Army is Better than USA Army - New Documentary https://www.youtube.com/watch?v=LOh7P0iKrZ4 Greatest Mysteries of the Cold War- America's Interplanetary Spaceship https://www.youtube.com/watch?v=7fE5PZhIEIM Alien Planets Like Earth [2014 Full Documentary] https://www.youtube.com/watch?v=UAtlVOei4yY AfterMath:Earth Under Water in Next 20 Years - Full Documentary https://www.youtube.com/watch?v=cdLrLe7Y7mE The Deepest Place On Earth- Full Documentary https://www.youtube.com/watch?v=yODlRbpv2PA
1004 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Neznámé
1526 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Konzumní děti - celý dokument o reklamě, médiích a obchodní manipulaci Reklamou se rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky. Reklama především nesmí být klamavá, skrytá, podprahová či v rozporu s dobrými mravy. Nesmí podporovat chování poškozující zdraví nebo ohrožující bezpečnost osob nebo majetku, jakož i jednání poškozující zájmy na ochranu životního prostředí. Nesmí propagovat výrobky či služby, které jsou zakázané. Zvláštní podmínky se vztahují na reklamu uvádějící zvláštní nabídku, reklamu zaměřenou na mládež do 18 let, reklamu na tabákové výrobky, alkoholické nápoje, léčiva, zdravotnické prostředky, potraviny, kojeneckou výživu, prostředky na ochranu rostlin, střelné zbraně a střelivo a pohřebnictví. Reklamní psychologiePsychologie reklamy je disciplína aplikované psychologie, která se věnuje působení reklamy na člověka. Poznatky z této oblasti jsou využívány firmami k ovlivnění lidí tak, aby se stali jejich zákazníky. Tento obor je úzce spjat s obory Public Relations a marketingem, prolíná se i s psychologií umění. Reklama plní tři základní funkce: Informuje, přesvědčuje a prodává. Psychologie reklamy zkoumá psychické procesy v člověku, které vedou k vyvolání žádoucího efektu, zejména nákupního chování. V tržním hospodářství je reklama nezbytnou součástí ekonomiky. Aktuální výzkumy v zemích EU prokazují, že lidé reklamu chápou jako nedílnou součást svých potřeb a práv. Součástí psychologie reklamy jsou psychologická témata: Paměť a zapomínání Učení Motivace Význam emocí pro reklamu Smyslová psychologie (působení skrze všechny smysly) Sociokulturní rozdíly vnímání a zvyklostí Specifika vlivu různorodých médií Výzkum v oblasti reklamy používá tyto metody: sledování činnosti mozku pomocí magnetické rezonance, sledování pozornosti pomocí oční kamery, cílené experimenty s pokusnými osobami a pozorování; méně efektivní avšak používané jsou dotazování a skupinové rozhovory. Reklamního psychologa obvykle...
RSS
Top UK Bookmakers b.betroll.co.uk betfair
How to get bonus http://l.betroll.co.uk/ LB