News:


Video kategorie (Dokumenty)

533 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Léta studené války byly provázeny i tzv. kosmickými závody. SSSR se v jejich počátcích zapsal do paměti světa "Sputnikem" a "Gagarinem", USA jako první dopravily lidskou posádku na Měsíc. Na to už Sovětům síly nestačily. Vynahradily si to "lunochodem", vozítkem určeným pro výzkum měsíčního povrchu připomínajícím tank s osmi koly. Dva exempláře se jim skutečně podařilo na měsíční povrch dopravit - poprvé v roce 1970, podruhé v roce 1973. Na svou dobu byl "lunochod" zařízením velmi moderním a jak se ukázalo, dosti spolehlivým. Jeho upravená verze došla uplatnění dokonce i zde, na Zemi. Po černobylské havárii sloužil pojízdný robot k odklízení radioaktivních trosek. V devadesátých letech se v sovětských archivech našla řada kdysi přísně tajných filmových materiálů, které dokumentovaly vývoj i výrobu měsíčního vozítka. Francouzští dokumentaristé je využili pro svůj dokument, kde vystupuje i řada osob s tímto projektem spojených. Duchovní otec populární osmikolky, Alexandr Kemurdžjan, o kterém veřejnost v SSSR i v zahraniční prakticky léta nic nevěděla, se však realizace filmu nedožil.
1021 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Please visit us at: http://amedeoministries.weebly.com
1378 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Na základě archeologických nálezů, jako jsou například jeskynní kresby podobné kosmonautům, technicky dokonalé monumentální stavby a sochy, které bychom ani dnes nebyli schopni postavit, obrovské obrazce, viditelné pouze z výšky či nápadně podobné popisy bohů ze všech koutů světa s létajícími vozidly a obrovskými znalostmi, představuje kontroverzní spisovatel a badatel Erich Von Däniken teorii antických astronautů, ve které poukazuje na možnost, že vývoj lidstva mohl být v dávné minulosti ovlivněn návštěvníky z vesmíru.
499 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 4
Termín: 18. října 2012 Hosté: Jaroslav Čvančara, dr. Vojtěch Šustek a dr. Jan B. Uhlíř Moderátor: Eduard Stehlík Seminář se pokusil zodpovědět „věčné" otázky, respektive mýty spojené s atentátem na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Renomovaní odborníci Jaroslav Čvančara, dr. Vojtěch Šustek a dr. Jan B. Uhlíř přednesli okruh (nejen) následujících témat: Jak to bylo ve skutečnosti s masovým českým udavačstvím? Měl Heydrich židovské kořeny? Podílel se admirál Canaris na likvidaci Heydricha? Obsahoval „granát" klobásový jed (botulotoxin), způsobující těžké, smrtelné ochrnutí svalů? Co se stalo s protokolem o Heydrichově pitvě? Proč Gabčík nestřílel? více na http://www.ustrcr.cz/cs/legendy-myty-a-nesmysly-heydrichiady
734 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Komu se vídeo líbilo může dát like+doběr. Komu se video nelíbilo nemusí dávat nic. :)
1030 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Dokumentární / Historie | Tento dokument pátrající do hloubky po co nejpřesvědčivějších důkazech, že lidé ve starověku měli vynikající znalosti z leteckého inženýrství a technologií pro kosmické lety. | 107: Omezení na výlučná práva k obsahu: Fair Use Bez ohledu na ustanovení § 106, poctivé využívání chráněného díla včetně takového používání formou reprodukce v kopiích nebo telefonní záznamy nebo jakýmkoli jiným způsobem stanovených tímto části, pro účely, jako je kritika, komentáře a zpravodajství, výuka (včetně většího počtu kopií pro použití ve třídě), stipendia, nebo výzkumu, není porušení autorských práv. Při určování, zda využití díla v každém konkrétním případě je fair use, jsou faktory, které je třeba zvážit, patří: 1. účel a charakter použití, včetně toho, zda takové použití je obchodní povahy, nebo je pro neziskovou vzdělávací účelům; 2.V povaha autorsky chráněného díla, 3.V množství a podstata té části použité v souvislosti s autorsky chráněného díla jako celku a 4. Účinek užívání na potenciální trh nebo hodnotu chráněného díla. l 94-553, Hlava I, 101, 19 říjen 1976, 90 Stat 2546) | Ancient Aliens Season 1 Episode 2 Full Documentary/ History Channel. This in-depth documentary shares proven evidence that the ancients had superior knowledge of aeronautical engineering and space flight technology. 107: Limitatons on exclusive rights: Fair Use Notwithstanding the provisions of section 106, the fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phone records or by any other means specified by that section, for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not an infringement of copyright. In determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use, the factors to be considered shall include: 1.The purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes; 2.the nature of the copyrighted work; 3.the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and 4.the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work. (added pub. l 94-553, Title I, 101, Oct 19, 1976, 90 Stat 2546)
1082 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
http://wolvoman80.webs.com/... follow on facebook wolvoman80 onhttp://www.facebook.com/pages/Wolvoman80/217103994978120 Vampires Pazuzu exorcism Hell 7 princes Jesus 7 lucky gods sumerian demons ghosts ancient aliens history channel bbc cnn discovery documentary 2011 demon ghost ufo alien scary movie loads more demon reptilian ancient gods and djinn documentary link at top of descriptionTo watch FREE DOCUMENTARIES ( Not available on youtube ) follow the link below BRAND NEW DVD, ANCIENT GODS AND DEMONS IN THE MODERN WORLD https://www.createspace.com/335419 Signs of the ILLUMINATI byWOLVOMAN80 DVD FOLLOW LINK https://www.createspace.com/335038 BRAND NEW DVD, ANCIENT GODS AND DEMONS IN THE MODERN WORLD https://www.createspace.com/335419
479 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
více na www.cestyksobe.cz
937 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Dr TABOR was nominated for an Academy Award for this Documentary, He just show you the FACTS, How the FBI , ATF LIED B-Squad of Delta Force was used, I give them the Sniper Weapons they used ,M-21 Series Weapons B-Squad set a Shape Charge over the Bunker wher the Children were hiding, it Blew their Bodies to PIECES SEAL TEAM 6 that went after BIN LADIN were all MURDERD in Afganistan to SHUT them up, stop them from telling the REAL TRUTH about what happen I will bet all of B-Squad used at WACO is DEAD
1056 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Kabala a židovská mystika je jedna z nejtajemnějších mystických forem světových náboženství. Studium starých textů, četba posvátných knih a tajemných rukopisů, techniky meditace, tradiční rituály a obřady, a především hluboká oddanost a vlastní čistota jsou cestou nabytí mocné duchovní síly. Ta může vyvolené dovést až k božskému prožitku, k porozumění božímu záměru, k pochopení boží moudrosti a smyslu lidského bytí.
1046 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
The Full Goat DVD from the Iowa 10th anniversary CD Enjoy!
649 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Souhrn reportáží k mimozemské aktivitě, nečekaná změna názoru a odtajnění důkazů.
648 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Neznámé
505 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Velká vlastenecká válka. Osmidílný cyklus ruských dokumentaristů, věnovaný událostem let 1941 - 1945 na Východní frontě, využívá bohatství filmových archivů v kombinaci se sekvencemi realizovanými počítačovou grafikou. Autoři si dali za cíl rekonstruovat hlavní události srážky Třetí říše s obří zemí, která, jak se ukázalo později, nestála přeci jen na oněch "hliněných nohách". Chronologicky líčí průběh konfliktu, připomínají aktéry obou dvou stran i zbraně, které bojující armády používaly.
689 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Po vypuštění prvního sovětského Sputniku zůstali američtí vědci jako opaření. Předstihla je země, o které mysleli, že neumí vyrobit ani ledničku? Reakcí presidenta D. Eisenhowera bylo vyhlášení amerického kosmického programu a založení NASA v říjnu 1958. Amerika zahájila projekt Merkury a začala testovat nosnou raketu Atlas. V té době měla raketa jen 65% úspěšných startů. Časem se její spolehlivost zlepšila, ale cíl projektu - totiž vyslání člověka do vesmíru - byl stále dosti vzdálený. Nebyly totiž vůbec žádné zkušenosti se zdravotním stavem člověka v beztížném stavu. Proto nejdříve poslala NASA do vesmíru šimpanze. V té době ale Sověti Američany trumfli podruhé, 12. dubna 1961 vzlétl jejich první kosmonaut Jurij Gagarin. O pár týdnů později, 5. května 1961, odstartoval i Američan Allan Shepard na první suborbitální kosmický let. Start a let přenášelo 16 TV stanic. Zakrátko po tomto prvním velkém americkém úspěchu ve vesmíru vyhlásil prezident John F. Kennedy za cíl přistát ještě v tomto desetiletí na Měsíci. A dodal slavnou větu: ?Ne proto, že je to snadné, ale proto, že je to obtížné!? Po projektu Merkury a letu prvního amerického astronauta Johna Glenna přišel na řadu projekt Gemini. V plánu bylo 10 letů, které měly otestovat spojení lodí na oběžné dráze, výstup do volného prostoru a dlouhodobý pobyt člověka ve vesmíru.
924 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
BUY DVD AT: http://infowars-shop.stores.yahoo.net/inemnewwoord.html or WATCH IN SUPER HIGH QUALITY AT: http://www.prisonplanet.tv/ For the first time ever, the secret agenda of the planets ruthless Super-class is exposed in stark detail. This documentary film chronicles how men of power and influence have worked in stealth for centuries to establish an oppressive world government. Learn how this global oligarchy controls the populace through drug trafficking, money laundering, staged terror attacks, media propaganda and debt. The criminal controllers have successfully dominated the globe and are now in the final phase of consolidating power. Invisible Empire is a damning indictment of the globalists through their own words and documents. Worldwide tyranny isnt coming, its here. This isnt conspiracy theory, its conspiracy fact. The New World Order is out in the open— all documented in stunning living color. Unelected bureaucrats are establishing regional unions under one superstate. Witness their plan for a global tax and a cashless surveillance society in which every man, woman and child is micro-chipped at birth.
881 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
The Russian Empire was a state that existed from 1721 until the Russian Revolution of 1917. It was the successor to the Tsardom of Russia and the predecessor of the Soviet Union. It was one of the largest empires in world history, surpassed in landmass only by the British and Mongolian empires: at one point in 1866, it stretched from eastern Europe across Asia and into North America. At the beginning of the 19th century the Russian Empire extended from the Arctic Ocean in the north to the Black Sea on the south, from the Baltic Sea on the west to the Pacific Ocean on the east. With 125.6 million subjects registered by the 1897 census, it had the third largest population of the world at the time, after Qing China and the British Empire. Like all empires it represented a large disparity in economic, ethnic, and religious positions. Its government, ruled by the Emperor, was the last absolute monarchy in Europe at the time of its demise. Prior to the outbreak of World War I in August 1914 Russia was one of the five major Great Powers of Europe. Please rate, comment and subscribe! Remember to watch this in HD!
823 zhlédnutí
Kategorie: Dokumenty
Hodnoceno 3
Vážení a milí spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v první den roku 2012 co nejsrdečněji pozdravil s přáním, aby byl tento rok pro nás všechny šťastný a úspěšný. Ohlédnutí se za uplynulými dvanácti měsíci nemohu začít jinak než připomenutím smutné události předvánočních dnů, smrti Václava Havla, který se celým svým životem i svými 13 lety ve funkci prezidenta republiky významným způsobem zasloužil o naši svobodu a demokracii. Uzavřel se jeden lidský život, k jehož významu se jistě budeme vracet. Vloni touto dobou jsem vyjádřil přání, aby byl rok 2011 "rokem klidnějším a nadějnějším než roky minulé". Částečně se to splnilo. Žádné velké politické zvraty nenastaly, ale téměř nepřetržitě se odehrávaly ostré politické a mediální souboje, které klidu nepřidávaly. Vedle politických stran se jich zúčastňovaly i různé nátlakové skupiny, které stále nechtějí pochopit, že nelze získávat na úkor druhých a že ústupky v jejich prospěch nelze uskutečnit zcela jiné - v jejich očích spravedlivější - přerozdělení bohatství v zemi. Daleko méně se ke slovu dostávali ti méně hlasití, na které sice dnešní ekonomická situace doléhá nejvíce, ale kteří své názory a požadavky nejsou schopni mediálně prezentovat. Věřil jsem také, že rok 2011 "bude rokem ekonomického růstu". Zpočátku to tak vypadalo, ale postupně se růst zpomaloval, jestli se už dokonce nezastavil úplně. Růstových impulzů jsme si doma mnoho nevytvořili a důsledky vnějšího neklidu, zejména dluhové krize a chabého růstu v Evropě, byly větší, než jsme očekávali. Řešení obřích dluhů některých evropských států se stále jen odsouvá do nedohledna. Není bohužel vyloučeno, že se v nejbližších měsících problémy některých zemí ještě dále prohloubí a že se Evropa vrátí do recese. To by zasáhlo i nás. Byl bych rád, kdybych se v tomto svém dnešním, poněkud pesimistickém odhadu mýlil podobně, jak jsem se loni mýlil v odhadu optimistickém. Dvanáctý rok 21. století patrně k nejlehčím patřit nebude. Ztrácet klid, elán a odhodlání však nesmíme. Naše republika je politicky i ekonomicky v základních parametrech stabilní. Nežijeme v zemi, která je v bankrotu, či těsně před ním. Nežijeme v zemi, kde jsou demonstranty zapalovány tisíce aut a demolovány stovky výloh obchodů....
RSS
Top UK Bookmakers b.betroll.co.uk betfair
How to get bonus http://l.betroll.co.uk/ LB