News:

Seznam míst na mapě

Super User  |  Zobrazení: 1108

ZOO Brno   

(Památky a zajímavá místa - Sights and places of interest)

   

U Zoologické zahrady 46
635 00 Brno
Brno-Kníničky-Brno-Bystrc Česko

http://www.zoobrno.cz

Zoo Brno je zoologická zahrada v severozápadní části statutárního města Brna v městské části Brno-Bystrc na svazích Mniší hory. Byla otevřena 30. srpna 1953. Zaměřuje se především na kopytníky, ale chová i další atraktivní zvířata jako lední medvědy, tygry, opice apod. Provozuje ji městská příspěvková organizace Zoo Brno a stanice zájmových činností. | Brno Zoo, is a Czech zoo, located in Brno in Czech Republic. In 2000, Brno Zoo became member in World Association of Zoos and Aquariums (WZO). The zoo is involved in captive breeding of endangered species coordinated by the European Endangered Species Programme like the Sumatran tiger, giant Hispaniolan Galliwasp, Przewalski's horse, as well as locally threatened species like the Czech owl called the little owl, barn owl or rare rodent species the European ground squirrel and Eurasian beaver.

Display the map
Full screen pb Geolocalisation bp

Komentáře na Facebooku

ZOO Brno

zoo-brno Zoo Brno se nachází v blízkosti Brněnské přehrady na Mniší hoře na ploše 65 ha. Návštěvníci zde mohou vidět téměř 800 zvířat v 210 druzích.
Mezi největší chovatelské úspěchy zoo patří první odchov mláděte medvěda ledního v Československu v roce 1976 nebo obdobně první odchov šimpanze v roce 1967.

 

 

 

zoo-brno
Podivej se na (LIVE) - http://www.zoobrno.cz/prime-prenosy

Mostly cloudy

0°C

Brno

Mostly cloudy
Humidity: 76%
Wind: NE at 19.31 km/h
Saturday
Cloudy
-2°C / 0°C
Sunday
Mostly cloudy
-3°C / -1°C
Monday
Mostly cloudy
-3°C / -1°C

 

Full screen pb Geolocalisation bp

 

 

Brno Zoo, is a Czech zoo, located in Brno in Czech Republic.

In 2000, Brno Zoo became member in World Association of Zoos and Aquariums (WZO).

The zoo is involved in captive breeding of endangered species coordinated by the European Endangered Species Programme like the Sumatran tiger, giant Hispaniolan Galliwasp, Przewalski's horse, as well as locally threatened species like the Czech owl called the little owl, barn owl or rare rodent species the European ground squirrel and Eurasian beaver.

 


 


Modernizace ZOO v 21. století započala výstavbou pavilonu Tygří skály pro tygry a levharty. Zatímco výběhy se působí jako džungle, interiér pavilonu napodobuje skalní jeskyni. Zajímavá je snaha o spojení expozic s domorodými stavbami, například výběh vlků kanadských je doplněn srubem kanadských indiánů kmene Haida, výběh bizonů doplňuje několik týpí prérijních indiánů a výběh koní Převalského mongolská jurta. Posledním větším počinem v ZOO bylo zatím otevření expozice Beringie roku 2010. Jedná se o komplex výběhů medvědů kamčatských, rosomáků a sibiřských ptáků, doplněný rekonstrukcí ruské vesničky. V současné době se ZOO specializuje na chov zvířat z oblasti Evropy, severní Asie a Severní Ameriky.

http://www.zoobrno.cz/cs/videogalerie/

Objekty pro plazy

1956 První pavilon v zoo, takzvané provizorní vivárium s 26 nádržemi pro ryby, obojživelníky a plazy
1960 Přístavba provizorního vivária pro krokodýly, velké ještěry a želvu obrovskou
1972 Pavilon exotických plazů na jižním vrcholu Mniší hory (projekt ing. arch. Jaroslav Ledvina)

Objekty pro ptáky
1953 Voliéry pro dravé ptáky

1953 Voliéry pro sovy
1959 Provizorní ptačinec
1967 Bazénky pro vodní ptáky
1971 Bazén pro plameňáky
1987 Pavilon exotických ptáků

Objekty pro savce
1959 Medvědinec (projekt ing. arch. Otto Eisler)
1962 První ohrada z kovových tyčí pro bizony
1963 Stáje pro lamy
1964-65 Dva pavilony pro opice (projekt ing. arch Otto Eisler)
1968 Bazén pro lední medvědy
1968 Trojklec pro karakaly
1969 Výběh pro kozorožce (stáj 1977)
1963-71 Stáje a výběhy kopytníků v horní části zoo
1971 Veterinární nemocnice s karanténou a objekty pro lvy a lachtany (projekt ing. arch. Jaroslav Ledvina)
1971 Výběh pro tygry
1972 Bazén pro lachtany na prostranství před pavilonem plazů
1976 Stáje pro parohatou zvěř
1976 Čtyřklec pro šelmičky
1977 Výběh pro psovité šelmy
1980 Stáje a výběhy pro africkou zvěř, tzv. Safari (projekt ing. Libor Drápal)
1989 Objekt pro psy hyenové

Různé objekty
1973 Restaurace s terasou
1975 Vodojem s užitkovou vodou

1980 Centrální přípravna krmiv
1981 Středisko vzdělávací a informační (projekt ing. arch. Ivan Ruller)
1989 Pokladny
1990-96 Prováděny pouze rekonstrukce a nutné opravy budov, stájí, ubikací
1998 Pavilon Tropické království - soubor moderních expozic, soustřeďující zejména vzácné druhy plazů

2000 Tygří skály - výběhy a ubikace tygrů sumaterských a levhartů cejlonských na ploše jednoho tisíce metrů čtverečních s umělými skalami, vodopády, potoky a jezírky

2001 Dětská zoo - kontaktní zoo, kde si děti mohou zajezdit na poníkovi či pohladit kozy kamerunské, ovce kamerunské, králíky a další domácí zvířata, k dispozici mají i různé prolézačky, skluzavky a houpačky

2002 Restaurace a obchod U Tygra

2003 První část souboru expozic severské zvířeny Beringia, postavená pro bobry kanadské na ploše cca 750 m2. Bobří doupě komunikuje s nádrží, která je dlouhá 32 m a v nejširším místě měří 5,5 m. U expozice, lemované umělými skalami, vyrostla také věrná replika srubu kanadských indiánů kmene Haida

2004 Další část Beringie, přibližně hektarový výběh pro vlky arktické, přináší do zoo kus opravdové kanadské přírody. Plochu výběhu dotváří terénní vlny, mezi nimiž si vlci najdou klidná místa, což je pro tento druh obzvlášť důležité. Významný je také vodní prvek, proto ve výběhu najdeme soustavu jezírek propojenou potokem s vodopádem a navazující na sousední výběh bobrů

2005 Výběh koní Převalského s mongolskou jurtou

2006 Zásadní rekonstrukce Dětské zoo: od výběhů s menšími domácími zvířaty oddělen selský dvůr s většími, rovněž kontaktními domácími zvířaty, sochařská výzdoba s postavami z pohádky Zvířátka a Petrovští, mnoho prolézaček a houpadel, součástí dětského areálu je i nový ponydrom.

Expozice medvědů hnědých adaptována pro medvědy lední.

Výběh paovcí rozšířen a uzpůsoben pro společný chov s dželadami.

Rozšířen a zmodernizován výběh bizonů, zábradlí nahrazeno příkopem, za výběhem vyrostla indiánská vesnice s pěti tee-pee.

Stáje žiraf a dalších zvířat z výběhu Safari opatřeny elektronickým protipožárním systémem.

2007
Budova stájí na Dětské zoo přestavěna: v přízemí vzniklo dvanáct stání pro poníky a další domácí zvířata, v patře výuková místnost, zázemí pro chovatele a seník.

Bývalá expozice medvědů ledních upravena pro lišky polární.

Další část nového oplocení zahrady – u vstupu do zoo a u sadu.

Vláček na přepravu návštěvníků od restaurace U Tygra k pavilonu ptáků uveden do provozu.

2008
Vybudována nová páteřní komunikace pro turistický vláček s oddělenou trasou pro pěší.

Výběhy mar stepních a surikat u páteřní komunikace a jeřábů mandžuských a rysů kanadských u cesty od Tygřích skal k medvědům ledním.

Otevřen nový stánek s občerstvením u dolní otočky vláčku (šesté místo v zoo, kde si návštěvník může objednat něco k jídlu a pití).

2009
Rekonstrukce plynovodu, vrty užitkové vody, nová expozice surikat a úprava vstupní haly správní budovy.

2010
Dokončení vstupní části expozičního komplexu Beringie ve spodní části zoo, v prostoru za Tygřími skalami směrem k expozicím bobrů a vlků, na ploše téměř 1 ha – největší investice v historii Zoo Brno. Dominantní částí stavby je chovatelské zařízení pro medvědy kamčatské (ubikace, chovatelské zázemí, výběh s vodní plochou). Součástí celého komplexu je výběh pro rosomáky sibiřské, voliéra pro sovice sněžní, druhá voliéra pro severské ptáky a usedlost lovce medvědů.

Nová komunikace spojující hlavní trasu (páteřní komunikaci) a expozici vlků a s celou dolní částí zoo.

Dokončení první etapy rekonstrukce pavilonu opic.

Nová přístupová komunikace k budově stájí na Dětské zoo.

2011
Vybudována nová expozice levhartů, jejichž chov doposud probíhal v Tygřích skalách.

Dokončena expozice lišek polárních v sousedství voliéry ptáků severských pobřeží, nacházející se ve vstupní části expozičního souboru Beringie.

Odstavný výběh pro samce ledního medvěda, navazující na zázemní prostory.Zdroj - Source: ZOO BrnoComments

Přidat komentář

Dodržujte pravidla slušné, smysluplné a tolerantní diskuze | Follow the rules of decent, sensible and tolerant discussion | Befolgen Sie die Regeln des guten, sinnvolle und tolerante Diskussion | Suivez les règles de discussion décent, sensible et tolérante | Siga las reglas de discusión decente, sensible y tolerante | 遵循得體,理智和寬容的討論規則 | Соблюдайте правила достойного, разумного и толерантного обсуждения | 、まともな賢明かつ寛容な議論のルールに従ってください

Bezpečnostní kód
Obnovit

Top UK Bookmakers b.betroll.co.uk betfair
How to get bonus http://l.betroll.co.uk/ LB