News:


Jan Hus (1954) - český historický film

Podobná videa
Více videí z této kategorie
» 12am - Oct 5, 2011
První díl husitské revoluční trilogie zachycuje období od května roku 1412 do léta roku 1415, onu vzrušenou dobu českého království, v níž dochází v Praze k projevům odporu proti kupčení s „všemocnými odpustky" jejichž prodej po celém království vyhlásil římský papež Jan XXIII. Ideovým vůdcem tohoto hnutí je kazatel Mistr Jan Hus, jehož slovům, žádajícím odstranění církevních zlořádů, naslouchají v Betlemské kapli tisíce prostých Pražanů, čeští páni i královna Žofie, manželka českého krále Václava IV. Po vyhlášení papežského interdiktu nad Prahou odchází Hus na venkov, kde pokračuje v šíření svého učení mezi prostým lidem, živořícím v poddanství šlechtických i církevních vrchností. Na podzim roku 1414 se Jan Hus vydá v doprovodu českých pánů do Kostnice, aby tu před církevním koncilem obhájil své učení. Církevní představitelé však kategoricky žádají, aby Hus odvolal to, čemu učil, a když tak Hus neučiní, odsoudí ho jako kacíře k potupné smrti upálením. 1412 - 1415: Mistr Jan Hus ve svých kázáních v Betlémské kapli pranýřuje zlořád v církevní organizaci. Je postižen papežskou klatbou a vyzván, aby na Kostnickém koncilu obhájil své učení. Krále Zikmunda však nepřesvědčil a 6.7. 1415 byl jako kacíř upálen. JAN HUS vznikl jako první část Husitské trilogie, velkoryse pojatého filmového projektu, který byl silně ovlivněn dobovou ideologizací historie. Dalším pokračováním jsou filmy JAN ŽIŽKA a PROTI VŠEM. "Jan Hus" juntamente com "Jan Ziska" e "Proti Vsem" compoem a épica trilogia de Otakar Vavra que foca a vida e a morte do padre/revolucionário Jan Hus e a Revolução Hussita (1419-1437). O ator Zdenek Stepanek interpreta tanto o pregador intelectual Jan Hus como o implacável General Jan Zizka, duas personalidades históricas que ocupam um lugar especial na identidade tcheca. Hus é venerado pela coerência de suas convicções, já o legado de Zizka é mais controvertido pela natureza violenta do levante que ele conduziu. Jan Zizka e seus seguidores hussitas foram os primeiros guerreiros na história cavaleiros armados com pistolas e ferramentas agrícolas. O filme "Jan Zizka" retrata as estratégias de guerra que permitiu o estabelecimento de um regime de comunismo de produção durante período de quase 20 anos pelas principais cidades da Bohemia. Esta complexa peça de...
Hodnocení: 2.8 (30 Hlasy)

Komentáře videa

Přidat komentář

Dodržujte pravidla slušné, smysluplné a tolerantní diskuze | Follow the rules of decent, sensible and tolerant discussion | Befolgen Sie die Regeln des guten, sinnvolle und tolerante Diskussion | Suivez les règles de discussion décent, sensible et tolérante | Siga las reglas de discusión decente, sensible y tolerante | 遵循得體,理智和寬容的討論規則 | Соблюдайте правила достойного, разумного и толерантного обсуждения | 、まともな賢明かつ寛容な議論のルールに従ってください

Bezpečnostní kód
Obnovit

RSS
Top UK Bookmakers b.betroll.co.uk betfair
How to get bonus http://l.betroll.co.uk/ LB